شرکت تجهیزات آزمایشگاهی

کاوش پویا

درباره ما

شرکت شایان کاوش پویا به منظور آسودگی تیم پزشکی عزیز از سال 1402 تصمیم به شروع فعالیت خود بصورت آنلاین نموده است در عصر آنلاین امروز دیگر برای خرید نیاز به مراجعه حضوری نیست تیم ما راحت ترین روش خرید را با بهترین و کامل ترین آرشیو محصولات و بهترین قیمت های ممکن برای شما جمع آوری کرده.

دستگاه سری BT

Alkaline Washing Solution
(Cuvette Wash Solution)
دستگاه BT یک لیتری

Alkaline Washing Solution
(Extra Wash Solution)
دستگاه BT نیم لیتری

Acid Washing Solution
(Extra Wash Solution)
دستگاه BT نیم لیتری

Conc Surface Agent
(Anti Bacterial)
دستگاه BT صد میلی لیتری

دستگاه سری CS

Anti-Bacterial Phosphor free Detergent
دستگاه CS Series نیم لیتری

Alkaline Detergent

دستگاه CS Series دو لیتری

دستگاه سری هیتاچی

ANTI BACTERIAL WASHING SOLUTION
(HITERGENT)
دستگاه سری هیتاچی یک لیتری

Alkaline Washing Solution
(Multi Clean)
دستگاه سری هیتاچی یک لیتری

دستگاه سری TMS

Acid Wash Solution
دستگاه TMS Series
(BIOLIS)
نیم لیتری

Alkaline Washing Solution
دستگاه TMS Series
(BIOLIS)
نیم لیتری

دستگاه سری میندری

Alkaline Wash Solution
(CD 80)
دستگاه سری میندری یک لیتری

سایر محصولات (جهت مصرف عمومی)

Alkaline Wash Solution
(Cuvette Clean)
یک لیتری

شرایط نگهداری

دمای 10-35 درجه سانتی گراد
دور از تابش مستقیم خورشید و حرارت
محل خشک و سرپوشیده
پایدار تا پایان تاریخ انقضا درج شده روی لیبل

از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود.

در صورت تماس با پوست با آب فراوان شستشو گردد. در صورتی که محلول به چشم شما پاشید، ابتدا با میزان زیاد آب شستشو داده و سپس به پزشک مراجعه کنید.

فاضلاب این محصول به صورت بالقوه آلوده است.

دفع فاضلاب می بایست بر اساس قوانین دفع فاضلاب های بیمارستانی، فاضلاب های عفونی و فاضلاب های صنعتی باشد.

خودداری از پیپت کردن با دهان

مراجعه فوری به پزشک در صورت خوردن محلول

استفاده از دستکش و عینک و محافظ صورت

Medical Device Symbols

In Vitro Diagnostic

Catalogue Number

protected from Sunlight

LOT

Valid until

Stored at

please read the User Manual Number